Yüzde Hesaplama – Nasıl Yapılır? – Kolay Yüzde Hesaplama

Yüzde Hesaplama – Nasıl Yapılır? – Kolay Yüzde Hesaplama Alt kısımda yer alan yüzde hesaplama aracımızda A sayısı ve B sayısı olarak gösterilen kutucuklar vardır. Rakamları bu kutucuklara yazdıktan sonra aşağıda yer alan seçeneklerden bir tanesini seçerek işleminizi yapınız

Yüzde Hesaplama – Nasıl Yapılır? – Kolay Yüzde Hesaplama

 • A sayısının % B’si kaçtır?
 • A sayısı B sayısının % kaçıdır?
 • A sayısı %B kadar artarsa sonuç kaç olur?
 • A sayısı %B kadar azalırsa sonuç kaç olur?
Yüzde Hesaplama – Nasıl Yapılır? – Kolay Yüzde Hesaplama

YÜZDE VE YÜZDE HESAPLAMA NEDİR?

 • Yüzde ifadesi bir rakamı yada herhangi bir bütünü yüz eşit parçaya bölmemiz demektir. Yüz eşit parçaya böldükten sonra ortaya çıkan sonuç yüzde 1’lik dilime denk gelir.
 • Yüzde hesaplama ise yüz eşit parçaya bölünen rakamın yüzdelik dilimini bulmaktır.

Örneğin: 500 Elma olduğunu düşünelim. Bu elmaların yüzde 10’u ne kadar denildiğinde elmaların toplam sayısını 100 eşit parçaya böleriz. Daha sonra ise bulduğumuz rakamı 10 ile çarparız. Bu durumda 500 elmanın % 10’u 50 çıkar.

YÜZDE NASIL HESAPLANIR?

Yüzde hesaplama soruları aşağıdaki gibidir:

 • Bir sayının yüzdesini nasıl buluruz?
 • Yüzdelik rakamı verilen bir sayının kaç olduğunu nasıl buluruz?
 • Bir sayının başka bir sayının yüzde kaçı olduğunu nasıl buluruz?
 • Kar oranını nasıl hesaplarız?

Bir Sayının Yüzdesini Nasıl Buluruz?

Öncelikle elinizdeki rakamı yüz eşit parçaya bölmeniz gereklidir. Daha sonra ise bulmak istediğiniz % oranı ile çarpmanız gereklidir.

ÖRNEK : 400 rakamının % (Yüzde) 15’i kaçtır?

 • 1. Adım : 400 / 100 = 4  (400 rakamını yüz eşit parçaya bölüp yüzde birini buluruz)
 • 2. Adım : 4 * 15 = 60 eder. (Bulduğumuz yüzde birlik rakamı istenen yüzdelik dilim ile çarparız)

Hemen aşağıda ki resimde elma örneğini klasik matematik mantığında gösterdik.

YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ

 • X Rakamının Yüzde Y ‘si
 • FORMÜL:   X *  (Y/100) =

ÖRNEK SORU : 500 sayısının yüzde 15’i kaçtır?

 • 1. Adım : 500 * (15 / 100) = 75

ÖRNEK SORU : Yüzde 60’ı 12 olan rakam kaçtır?

Denklemimizi kurarız öncelikle.

 • 1. Adım : X *  (60 / 100) = 12
 • 2. Adım : x = ( 12 * 100)  / 60
 • 3. Adım : X= 1200 / 60
 • 4. Adım :  X= 20

Yüzde Hesaplama İşlemlerinde Formülün Mantığı Nedir?

 • Arkadaşlar bir rakamın, bir paranın yada sayı ile ifade edilen herhangi bir şeyin yüzdesi bulunmak istendiğinde o şeyi ilk aşamada yüz eşit parçaya böleriz. Çıkan sonuç o rakamın yüzde birine eşit gelir.
 • Daha sonra ise çıkan sonucu istenen yüzde oranı ile çarparız.

Örneğin, Ahmet’in 200 (iki yüz) tane armudu var.

Ve bu armutların yüzde 40 ‘ını arkadaşlarına dağıtmak istiyor.

Bu durumda Ahmet’in 200 armudunu yüz eşit parçaya böleceğiz.

Sonuç 2 çıkıyor.

Yani bu armutları yüz eşit parçaya ayırdığı zaman her bir parçada 2 armut var.

Daha sonra ise yüzde 40 ını dağıtacak dedik.

Bu durumda da çıkan 2 sonucunu 40 ile çarpacak.

Sonuç 80 çıkar.

 

YÜZDE HESAPLAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

Hemen alt kısımda yer alan yüzde hesaplaması aracımızı kullanarak dilediğiniz şekilde yüzde hesaplaması yapabilirsiniz.

Makalemizin detaylarında ise aşağıda yer alan konu başlıkları ayrıntıları ile anlatılacaktır.

 • Yüzde ve yüzde hesaplama nedir?
 • Yüzde nedir ve yüzde problemleri nasıl yapılır?
 • Yüzde ondalık sayıya nasıl çevrilir?
 • Yüzde hesaplamalarında orantı nasıl yapılır?
 • Hesap makinesinde yüzde hesabı nasıl yapılır?
 • Yüzde indirim hesaplama nasıl yapılır?
 • A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır?
 • Excelde yüzde hesaplaması formülü nedir?

 

Yüzde Hesaplama Formülü Nedir?

 • X rakamının Yüzde 10’u nedir sorusunda

(X * 10) / 100  Förmülünü kullanırız. Yani ilk rakamı yüzdesi istenen rakam ile çarpar ardından bu rakamı yüz eşit parçaya böleriz.

Yada dilerseniz baştan yüz eşit parçaya bölüp daha sonra da yeninden yüzdesi istenen rakam ile çarpabilirsiniz.

 

Yüzde Hesaplama Örnekleri:

 • Örnek 1 : 800 rakamının yüzde 15’i kaçtır?

Cevap : Açıklaması : Öncelikle 800 rakamını yüze böleriz.

Yani yüz eşit parçaya. Daha sonra ise çıkan sonucu 15 ile çarparız.

800 / 100 = 8

8 * 15 = 120

Bu durumda 800 rakamının yüzde 15 i 120 eder. Yüzde 85 i ise 680 dir.

 

Bir Sayının Yüzde Oranı Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir bütünün (para, rakam, bir ortaklı vs. )  yüzde oranını bulmak için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Örneğin, 1100,00 TL nin (bin yüz TL ‘nin) yüzde 20’si ne kadardır.

 • 1100’ü 100’e bölerek yüzde 1 oranını buluruz.  (1100 / 100 = 11)
 • Çıkan sonucu yüzde oranı ile çarparız. ( 20 / 11 = 220 =

 

Yüzde ondalık sayıya nasıl çevrilir?

Yüzdenin ondalık sayıya çevrilmesi matematik işlemlerinde kullanılan bir kavramdır.

İşlemleri daha kolay kısa yoldan yapmak için kullanılır. Bir rakam yüzde ondalık şeklinde bir rakama çevrilmesi paydasının 100 şeklinde yazılması demektir.

Örneğin % 15 demek = 15 / 100 demektir. Bu durumda % 15 demek = 0,15 sonucunu verir.

Örneğin % 38 = 0,38

Örneğin % 234 = 2,35 sonuçlarını verir.

Yüzde problemlerinde orantı yönteminin kullanılması

Yüzde problemlerinde yüzde oranını bulmak için öncelikle verilen sayının bütün içinde ki payı hesaplanır. Daha sonra bu payın bütün rakamdaki oranı (yüzdesi) hesaplanır.

Örneğin: 500 ‘de 150 yüzde kaçtır.

Formül:  100* (150/500) = 30 ‘dur (%30)

Not: Matematik problemlerinde yüzde hesaplamalarını çözerken oran-orantı yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Orantı yönteminin mantığını yukarıda anlattık. Şimdi aşağıda örnekler ile daha fazla açıklamaya çalışalım.

Bir Rakamın Yüzdesini Orantı Yöntemi İle Bulma:

Örnek : 500’ün % 20’si kaçtır. Formülün açıklamasını hemen aşağıda görebilirsiniz.

yüzde orantı yöntemi

Herhangi Bir Rakamın Başka Bir Rakamın Yüzde Kaçı Olduğunu Bulmak:

Örneğin: 45 rakamı 200’ün yüzde kaçıdır.

Bu Yazıyı Arkadaşlarınla Paylaş